Vumos Corporation
Kaivostoimintaa

Kaivostoimintaa

YMPÄRISTÖNHALLINTA KAIVOSTEOLLISUUDESSA

Kaivosteollisuus on merkittävä taloudellinen toimiala, joka tarjoaa raaka-aineita monille teollisuudenaloille, kuten rakentamiselle, energiantuotannolle ja elektroniikalle. Se luo työpaikkoja sekä suoraan että välillisesti, edistäen alueellista kehitystä ja taloudellista kasvua. On tärkeää kuitenkin huolehtia kestävästä kaivostoiminnasta ja ympäristön suojelusta varmistaakseen pitkäaikaiset hyödyt ja minimoimaan haitalliset vaikutukset ekosysteemeille.

Ympäristönhallinnalla on kaivosalan yrityksille suuri merkitys ja toimiva lopputulos on monen yksittäisen tekijän summa. Päällystämättömien kaivosteiden, parkkipaikkojen, tärkeiden huoltoalueiden sekä jätehuollon toimivuudella on tärkeä roolinsa. Eri kohteisiin voidaan käyttää eri tuotteita joko yksin tai yhdistettynä.

Hoidetuilla tiealueilla voidaan vaikuttaa merkittävästi myös polttoaineen kulutukseen sekä työturvallisuuteen ja rikastushiekka-altaan pölynhallinnalla on vaikutusta varsinkin luonnonsuojelualueiden lähellä ilmanlaatuun sekä työntekijöiden ja paikallisten toimijoiden terveyteen.

Vaikka emme aina voi eliminoida kaikkia tekijöitä, voimme kuitenkin huolehtia ympäristöystävällisestä ja tehokkaasta pölynsidonnasta sekä kantavista teistä. Koulutamme valitsemanne yhteyshenkilöt käyttämään tuotteitamme luotettavasti haastavissakin olosuhteissa ja avustamme tarvittaessa työntekijöitänne tai urakoitsijoita myös paikan päällä.

Lyhyt tuotekuvaus käyttökohteineen – klikkaamalla tuotenimeä pääset suoraan tuotesivulle:

Dust/Blokr Sugar Blend:

 • helppokäyttöinen nestemäinen tiiviste
 • nopea pölynsidonta veden kanssa ruiskutettavana, lyhyt- tai keskikestoinen vaikutus alueesta ja liikenteestä riippuen
 • Mixed-in käsittelyn antaa pitkäkestoisen pölynsidonnan parantaen myös tienpinnan ominaisuuksia vaikuttaen näin myös polttoaineen kulutukseen
 • ympäristöystävällinen sokeriin ja tärkkelykseen perustuva tuote
 • sitoutuu erittäin hyvin mineraalisille pinnoille kuten hiekka ja sorakentät
 • ei sisällä kalustolle syövyttäviä ainesosia
 • päällystämättömät kaivostiet, varikkoalueet, patoalueen tiet sekä lyhytkestoinen kasamateriaalin eroosionhallinta
 • ei huuhtoudu sateella pinnoilta yhtä nopeasti kuin suola

Road//Stabilizr:

 • nestemäinen tiiviste, sopii hyvin saviperäisten maiden stabilointiin
 • kustannustehokas: yksi litra riittää 111 – 167 neliömetrin käsittelyyn
 • lisää tien kantavuutta jopa 300% (California Bearing Ratio = CBR)
 • pienentää saviperäisen maan laajentumista jopa 43 – 63% vain yhdellä käsittelyllä
 • käsitelty tie voidaan valmistumisen jälkeen avata heti liikenteelle
 • biohajoava, ei sisällä syövyttäviä ainesosia
 • pitkäkestoinen – käsittelyä ei tarvitse uusia
 • soveltuu erinomaisesti yhteen Dust/Blokr Sugar Blendin kanssa

Dust/Blokr Polymer Blend:

 • nestemäinen tiivistetty pölynsidonta-aine kasamateriaalille
 • vesiliukoinen vinyyli-akryyliseos, ruiskutetaan aina veteen laimennettuna
 • soveltuu hyvin vettä hylkivien materiaalien kuten kivihiilen käsittelyyn
 • suojaa käsiteltyä materiaalia tuulen ja sadeveden aiheuttamalta eroosiolta useista kuukausista jopa vuoteen
 • kuivumisen jälkeen erittäin heikosti veteen liukeneva
 • soveltuu rikastushiekka-altaiden reuna-alueille sekä kesäkaudella veteen syntyville saarekkeille

Mobile big bag filling station

Tehokkaaseen säkitykseen soveltuva ratkaisu joka toimii luotettavasti äärimmäisissä olosuhteissa. Kehitetty alun perin kaivosalan haastaville ja vaikeasti käsiteltäville rikasteille ja testattu sekä aktiivisesti käytetty useita vuosia Suomen talvessa toimivilla kaivosalueilla.

 • nopeasti liikuteltava ja käyttöön otettava säkitysratkaisu
 • täyttöaukko ja ripustukset voidaan muuttaa nopeasti säkkejä vastaavaksi
 • haastavien materiaalien liukumista edistämään voi sähköisen tärinän kytkeä tarvittaessa päälle
 • yhdessä 8 tunnin vuorossa voidaan täyttää useita satoja säkkejä materiaalista ja säkin koosta riippuen
 • hiekalle, soralle, kiville, rikasteille ja monelle muulle sopiva, kulutusta kestävä pinnoite

SEE ALL AREAS OF APPLICATION

MINING
MINING

Environmentally friendly

dust control & soil stabilization

mobile big bag filling station

RENEWABLE ENERGY
RENEWABLE ENERGY

Environmentally friendly

soil stabilization & dust control

INFRASTRUCTURE
INFRASTRUCTURE

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

SOIL STABILIZATION

AVIATION
AVIATION

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

DUST CONTROL

FORESTRY
FORESTRY

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

ROAD STABILIZATION

AGRICULTURE
AGRICULTURE

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

DUST CONTROL

MILITARY
MILITARY

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

DUST CONTROL

EQUESTRIAN
EQUESTRIAN

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

DUST CONTROL