Vumos Corporation
Myynti- ja Kauppaehdot

Myynti- ja Kauppaehdot

Vumos Oy:n yleiset myyntiehdot yritys- ja yksityisasiakkaat 2021

1. Johdanto

Nämä ehdot ovat kiinteä osa Vumos Oy:n tavaran ja palvelun myyntiä koskevia sopimuksia. Näistä ehdoista poikkeavia ostajan tilauksessa ilmoittamia ehtoja ei sovelleta, ellei Vumos Oy sitä kirjallisesti hyväksy. Näihin ehtoihin tehtävät muutokset ovat päteviä vain, jos myyjä ja ostaja ovat yhdessä sopineet niistä kirjallisesti.

Vumos Oyn tarjoamat palvelut ja tuotteet ovat etusijassa yritysasiakkaille suunnattuja, mutta nettikaupan sivuilla annetut hinnat sisältävät kuluttajalain mukaan tämänhetkisen arvonlisäveron (ALV 24%).

2. Tarjous

Mikäli asiakkaalle suunnatussa tarjouksessa ei muuta mainita, on myyjän tarjous voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Kaikki tarjoukseen liittyvä kirjallinen materiaali on myyjän omaisuutta, eikä tarjouksen saajalla ole oikeutta käyttää tarjouksen tietoja tai luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle. Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouspäivänä tai erilliseen sopimukseen, josta on maininta tarjouksessa.

Tuotteiden ja palveluiden hinta perustuu ostajan antamiin tietoihin ja määriin, joita myyjällä on oikeus tarkistaa ennen toimitusta lopullisen määrän ja/tai toimituksen muuttuessa.

Nettikaupan hinta on sinällään kumpiakin osapuolia sitova, jos asiakas hyväksyy tuotteelle ja / tai palvelulle näytetyn hinnan ja antaa siitä kirjallisen tilauksen. Asiakkaan tilauksesta tulee vasta silloin sitova, kun Vumos vahvistaa sen kirjallisesti tilausvahvistuksella.

3. Sopimus

Sopimus syntyy, kun ostaja ilmoittaa kirjallisesti hyväksyvänsä myyjän tekemän tarjouksen tai myyjä vahvistaa ostajan tekemän tilauksen. Jos ostajan tilaus poikkeaa myyjän tekemästä tarjouksesta, on myyjän tilausvahvistus pätevä ja ostajan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus.

Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa sovittua toimitusta ilman myyjän suostumusta.

Nettikaupan tuotteisiin sovelletaan kuitenkin lainmukaista vaihto- ja palautusoikeutta, mikäli tuote on alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessaan. Katso lisätietoja kohdasta 6.3.

4. Myyjän velvollisuudet

4.1 Toimitusaika

Ellei sopimuksessa toisin mainita, toimitusaika alkaa sopimuksen päivämäärästä.

4.2 Toimitusehdot

Toimituksissa noudatetaan Finnterms 2001 ehtoja, ellei sopimuksessa ole toisin mainittu. Toimituslauseke on NOL (noudettavana lähettäjältä), EXW (rahti valmistajalta tai meidän varastolta ilman vakuutusta) tai CPT (hinta rahteineen asiakkaalle ilman vakuutusta) ellei sopimuksessa ole mainittu jotakin muuta toimituslauseketta.

4.3 Vaaranvastuu

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle toimituslausekkeen mukaisesti.

4.4 Takuu

Sopimuksessa mainitulle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita. Palveluiden takuu on 24 kk ellei tiettyjen teollisuuspalveluiden kohdalla ole tarjouksessa muuta mainittu.

4.5 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa siitä, että sopimuksessa mainitut tavarat ovat kauppaan liittyvien asiakirjojen ja tietojen mukaisia.

4.6 Viivästys

Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle välittömästi tiedon saatuaan, jos sopimuksessa mainitut tavarat myöhästyvät sekä ilmoittamaan arvioitu uusi toimituspäivä. Myyjä ei korvaa ostajalle myöhästymisestä johtuvaa vahinkoa, jos myöhästyminen johtuu tavaran valmistajasta, joka ei ole täyttänyt sopimustaan. Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta tai välinpitämättömästä toiminnasta, voi ostaja vaatia myyjältä korvausta 2% sopimuksen arvosta kutakin alkavaa viikkoa kohden, mutta kuitenkin enintään 10% sopimuksen/tilauksen arvosta.

Mikäli viivästyminen johtuu myyjästä tai asiakkaasta riippumattomista syistä (Force majeure), ei korvausta voi vaatia.

4.7 Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja ostajalle.

5. Ostajan velvollisuudet

5.1 Kauppahinta ja toimitusmuodot

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu ja se mainitaan sopimuksessa.

Nettikaupassa annetut hinnat sisältävät arvonlisäveron. Nettikaupan tuotehinta ei sisällä toimituskuluja, ellei siitä ole erikseen mainittu.

Käytetyt toimitusehdot Vumos oy:llä ovat EXW (hinta ei sisällä rahtia eikä vakuutusta) tai CPT (rahti maksettu asiakkaan toimipaikkaan ilman vakuutuksia).

5.2 Maksuaika

Mikäli maksuehtoa ei ole erikseen sopimuksessa mainittu, on se tuotteiden kohdalta ennakkomaksuna ennen toimitusta tai noutoa varastosta.

Teollisuuspalveluiden maksuehto on 30 päivää netto. Maksuajan laskenta alkaa toimituspäivämäärästä. Jos kauppahintaa ei makseta määräpäivään mennessä on myyjällä oikeus kieltäytyä jatkotoimituksista ja lisätä kauppahintaan viivästymiskorko, joka määräytyy korkolain mukaisesti.

Vuokrakoneiden maksuehdoista sovitaan vaadittujen (lisä-)palveluiden perusteella asiakkaan kanssa erikseen.

5.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää oikeuden kauppahinnan tarkistamiseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut myyjästä riippumattomat julkisoikeudelliset verot tai maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta. Maksujen muutoksissa verrataan tarjouspäivän ja maksupäivän välisiä muutoksia.

5.4 Ostajan viivästys

Mikäli myyjä lykkää toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, on myyjällä oikeus laskuttaa tavarat alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

5.5 Reklamaatio

Jos toimitus on sopimuksen vastainen tai muuten virheellinen on ostajan ilmoitettava siitä kirjallisesti myyjälle välittömästi, mutta viimeistään 5 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Vaatimukset, jotka koskevat itsenäisen rahdinkuljettajan hoitaman kuljetuksen aikana syntyviä tuotteen virheitä, osoitetaan suoraan rahdinkuljettajalle.

Myyjällä on ensisijaisesti oikeus korjata virhe tai toimittaa uusi sopimuksen mukainen tavara. Ostajan vastuulla on tarkastaa toimitus ja sen oikeellisuus sekä toimitettujen tavaroiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan.

Katso lisätietoja reklamaatiosta osassa 6.3 jossa näet tuoteryhmäkohtaiset rajoitukset.

6. Sopimuksen purkaminen, vaihto- ja palautusoikeus

6.1 Ostajan oikeus sopimuksen purkuun

Mikä myyjän toimitus olennaisesti poikkeaa sovitusta eikä myyjä korjaa puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen jälkeen kohtuullisessa ajassa tai myyjästä riippuvasta syystä toimitus myöhästyy siten, että ostajalla olisi oikeus mahdolliseen, tarjouksessa tai tarjouspyynnössä erikseen mainittuun viivästyssakkoon, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

6.2 Myyjän oikeus sopimuksen purkuun

Jos kauppahintaa ei makseta määräaikaan mennessä ja on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti, on myyjällä oikeus purkaa sopimus ilman korvausvelvollisuutta. Mikäli asiakkaan tilaama tuote tai palvelu on aiheuttanut jo rahti-, henkilöstö- tai muita hankintakuluja, on myyjällä oikeus periä asiakkaalta näistä kohtuullista osuutta siltä osin kuin kuluja todistettavasti on kaupan purkamiseen mennessä syntynyt.

Myyjällä on myös oikeus purkaa sopimus ilman korvausvelvoitetta, jos tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi kansainvälisten sopimuksien, tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoiminnan seurauksena. Tällaisesta tilanteesta ilmoitetaan asiakkaalle mahdollisimman nopeasti.

6.3.Vaihto- ja palautusoikeus

Asiakkaalla on kuluttajasuojalain perusteella oikeus tutustua tuotteeseen kotonaan 14 päivän ajan tilauksen vastaanottamisesta alkaen yleensä samalla tavoin kuin myymälässä, mutta tuotteen käyttöönotto ja käyttäminen tarkoittaa peruutusoikeuden menettämistä.

Mikäli et tunne tarjoamaamme tuotetta kunnolla, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ennen tilausta.

Mikäli tuote muuten vastaa kuvausta eikä se ole viallinen, vastaa asiakas tuotteen palauttamisesta koituvista kustannuksista.

Viallisesta tuotteesta tulee asiakkaan ilmoittaa myyjälle välittömästi. Tällöin tuotteen palauttamisesta ja vaihdosta vastaa myyjä.

Seuraavilla tuotteilla ja palveluilla on kuitenkin poikkeuksia yleiseen käytäntöön:

Puutarhatuotteet: Vaihto- ja palautusoikeus ei koske asiakkaalle erikseen tilattuja maanrakennuksen tuotteita, kuten tiettyjä kivimateriaaleja, betoni- ja puutuotteita, ulkovalaisimia tai muita tuotteita, joiden laadusta ja toimivuudesta sovitaan asiakkaan kanssa ennen tilausta erikseen.

Maa-ainekset: niiden palautus, mikäli tuote muuten vastaa tilatun tuotteen kuvausta, tapahtuu asiakkaan kustannuksella (rahtitavara).

Väärän maa-aineksen toimittamisesta tulee asiakkaan ilmoittaa myyjälle viipymättä tavaran toimituksen yhteydessä, jotta mahdollisesti virheellinen erä voidaan palauttaa välittömästi saman kuljetuskaluston mukana. Asiakas ei tässä tilanteessa vastaa materiaalin palauttamisesta koituvista kustannuksista ja myyjä pyrkii toimittamaan tilausta vastaavan tuotteen mahdollisimman nopeasti.

Huomaathan, että maa-ainesten vaihteleva värisävy ei luonnontuotteiden osalta ole syy reklamaatioon.

Erikoiskasvualustat ja puutarhamulta valmistetaan aina kysynnän ja asiakkaan tarpeiden mukaan pienissä erissä, jotta niiden laatu ei kärsisi varastoinnin aikana, mutta siitä huolimatta niiden koostumus, kosteusprosentti ja värisävy voivat vaihdella käytettävissä olevan raaka-aineen mukaan. Nämä kriteerit eivät kuitenkaan ole syitä reklamaatioon.

Ympäristönhallinta: Maanstabilointi ja pölynsidontatuotteet eivät kuulu tavallisen vaihto- ja palautusoikeuden piiriin, sikäli kun ne on erikseen tilattu asiakkaan antamien tietojen perusteella suoraan valmistajalta asiakkaan tarpeita varten.

Nettikaupan kautta tehdyn tilauksen palauttaminen on kuitenkin alkuperäispakkauksessa (Kanisteri, IBC-kontti) olevan tuotteen kohdalta mahdollinen, jolloin asiakas vastaa palautuksesta koituvista kuluista, mikäli tuote muuten vastaa kuvausta eikä ole viallinen.

Teollisuuspalvelut: Vaihto- ja palautusoikeus ei koske teollisuuspalveluita, joiden kestosta ja laadusta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen. Kunkin tarjouspyynnön yhteydessä lähetämme asiakkaalle aina ajankohtaisen tarjouksen sopimusehtoineen.

Vuokrakoneet: Tavallinen vaihto- ja palautusoikeus ei koske vuokrattavia koneita, joiden käytöstä, vuokrauksen kestosta, niiden huollosta ja mahdollisesta henkilökunnan kouluttamisesta sovitaan aina asiakkaan kanssa erikseen.

Tailored services: Kun asiakkaalle kehitetään tietty ”räätälöity” palvelu tai tuote vastaamaan hänen tarpeitaan, ei siihen voida soveltaa yleisiä vaihto- tai palautusoikeuksia kuluttajasuojalain perusteella.

Mikäli asiakas kuitenkin haluaa purkaa kaupan, on myyjällä oikeus periä kaikki projektiin liittyvät kulut niiltä osin, kuin niitä todistettavasti on kaupan purkamiseen mennessä syntynyt sekä vahingonkorvauksena 10% kaupan arvosta.

Räätälöidyn palvelun tai tuotteen ehdoista ilmoitetaan aina asiakkaalle erikseen tarjouspyynnön yhteydessä.

7. Ylivoimainen este Force majeure

Kumpikaan osapuolista ei voi vedota sopimuksen laiminlyöntiin, jos se kohtaa odottamattoman ja poikkeuksellisen tapahtuman, joka ei ole kyseisen sopimusosapuolen hallinnassa ja jonka ennakoiminen oli mahdotonta sopimusta solmittaessa ja joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen (FORCE MAJEURE). Tämä kattaa luonnonilmiöt sekä humanitääriset katastrofit, poliittiset muutokset, lakot ja yhteiskunnan levottomuudet tai tuotantoketjujen katkeamisen jonkin edellä mainitun perusteella.

Tällaiseen tapahtumaan vetoavan osapuolen on ilmoitettava tapahtumasta välittömästi toiselle osapuolelle kirjallisesti.

8. Vakuutukset ja tuotteiden toimitukset

Osapuolet vastaavat tavaran vakuuttamisesta sovitun toimitusehtolausekkeen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Mahdollisista lisävakuutuksista sovitaan erikseen kunkin tilauksen kohdalla.

Yleensä käytämme toimitusehtoa EXW, jossa asiakas vastaa täysin tilatun tuotteen vakuuttamisesta, eivätkä rahtikulut sisälly tuotteen hintaan.

Joidenkin tuotteiden yhteydessä voi tarjouksessa olla myös CPT, jolloin tuotteen hinta sisältää rahdin asiakkaalle ilman vakuutuksia.

Asiakkaalla on myös mahdollista järjestää tuotteen toimitus tai hakeminen itse jolloin hänen tulee ilmoittaa siitä myyjälle erikseen.

Nettikaupan tuotteiden hinta on yleensä itsenoutohinta, jolloin asiakas vastaa itse tuotteen kuljettamisesta.

Postitettavien tuotteiden ohessa ilmoitamme aina mahdollisista lisäkustannuksista, jolloin tuote on vakuutettu mahdollisia vaurioita tai katoamista vastaan.

9. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta

a) Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tavaran tarkoituksettomasta tai huolimattomasta käytöstä tai väärästä asennuksesta.

b) Myyjän vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu ostajan maksamaan sopimuksessa mainittuun kauppahintaan.

c) Tavaran ollessa ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu ostajan tai kolmannen osapuolen kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen.

d) Vastuunrajoitusta ei sovelleta jos kyseessä on henkilövahinko tai myyjä syyllistyy törkeään huolimattomuuteen. Myyjä ei kuitenkaan vastaa tuotteiden väärinkäytöstä aiheutuviin henkilövahinkoihin, mikäli asiakkaalle on toimitettu täydellinen tuoteseloste ja/tai käyttöturvaseloste.

10. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaan maksettu tai sopimuksen mukaan.

11. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä. Kaikki ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti. Sähköpostiviestin lukukuittaus on riittävä todiste viestin perille tulosta.

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin.

Yksityisasiakkaan ja myyjän välinen kiista voidaan ratkaista myös kuluttajaviranomaisen johdolla.

Nettikaupan osalta EU tarjoaa kaikille kuluttajille myös mahdollisuuden sovittaa riitatapauksia ottamalla yhteyttä osoitteeseen https://ec.europa.eu/consumers/odr (European Online Dispute Resolution (ODR) platform ).

Jos sopimukseen ei päästä kohtuullisessa ajassa, riita voidaan ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa kauppakamarin välityslautakunta. Myyjällä on välimiesmenettelystä huolimatta oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä ja riidatonta maksua myyjän kotipaikan alioikeudessa.

Kaikessa kaupankäynnissä sovelletaan Suomen lakia.