Vumos Corporation
Uusiutuva energia

Uusiutuva energia

RENEWABLE ENERGY

UUSIUTUVAT ENERGIANLÄHTEET

Kattaaksemme kasvavan energian kysynnän uusiutuvat energianlähteet auttavat meitä siirtymään ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin. Aina niiden sijoittaminen ei kuitenkaan onnistu jo olemassa olevan infran puitteissa. Monet tuulivoimalat ja aurinkopaneelipuistot sijaitsevat kaukana toimivien tieyhteyksien ulkopuolella. Toimivat ja edullisesti perustettavat tiet ovat osa tätä energiahuollon kokonaisuutta ja hyvälaatuisilla teillä on merkitystä myös laitteiston huollolle.

Emme voi vaikuttaa energialähteiden sijoituspaikkoihin, mutta voimme edesauttaa heikompien kohteiden kilpailukykyä sillä ympäristöystävälliset tuotteemme auttavat parantamaan teiden kantavuutta ja sen ominaisuuksia. Näin kustannukset kaluston pääsemisestä työmaalle saadaan pidettyä hallittavalla tasolla.

Mikäli aurinkopaneelien maaperä ei sovellu ominaisuuksiltaan yhdistettyyn hyötykäyttöön ruuantuotannon kanssa, voidaan se stabiloida ennen paneelien sijoittamista. Jo olemassa oleville aurinkopaneelifarmeille paljaan maanpinnan käsittely pölynsidonta-aineella tuo lisää hyötyä sillä tuotteemme soveltuvat myös suurimittaiseen maaperän käsittelyyn jälkikäteen, jolloin aurinkopaneelien energiantuotantoa heikentävä pöly saadaan sidottua tehokkaasti. Lisäksi näin käsitelty mineraalinen pinta estää tehokkaasti rikkaruohojen kasvua jolloin korkeaksi kasvavat lajit eivät voi varjostaa paneeleja.

Kerromme sinulle mielellämme henkilökohtaisesti lisää tuotteidemme soveltuvuudesta eri kohteisiin. Lue tästä, kuinka tuotteemme voivat auttaa sinua projektisi toteuttamisessa – klikkaus tuotenimeen vie sinut suoraan tuotesivulle:

Road//Stabilizr:

 • nestemäinen tiiviste, sopii hyvin saviperäisten maaperien käsittelyyn
 • vähentää vain yhdellä käsittelyllä tehokkaasti saven laajentumista jopa 43 – 63%
 • pidentää tavallisesti sateella liejuuntuvien metsäteiden käyttökautta
 • kustannustehokas: yksi litra riittää 111 – 167 neliömetrin käsittelyyn
 • parantaa edullisesti metsä- ja peltoteiden kantavuutta jopa 300% (California Bearing Ratio, CBR)
 • tuotteen kertaluonteiset neliökustannukset reilusti alle 2 euroa
 • käsitelty tie voidaan valmistumisen jälkeen avata heti liikenteelle
 • soveltuu hyvin käytettäväksi yhdessä pölynsidonta-aine Dust/Blokr Sugar Blendin kanssa
 • biohajoava, ei sisällä syövyttäviä ainesosia
 • pitkäkestoinen – käsittelyä ei tarvitse uusia

Dust/Blokr Sugar Blend:

 • helppokäyttöinen nestemäinen veteen liukeneva tiiviste
 • erinomainen pölynsidonta-aine päällystämättömien teiden ja parkkialueiden käsittelyyn sekä uusien aurinkopaneelipuistojen perustamiseen
 • aine voidaan työstää kevyellä kalustolla jo olemassa olevien aurinkopaneelirakenteiden väleihin TAI
 • lisäämällä alueelle uusi mineraalinen pintakerros, johon aine sekoitetaan ennen levittämistä – näin estetään rikkaruohojen kasvua tehokkaasti ilman kemiallista käsittelyä
 • Mixed-In – käsittely tarjoaa pitkäkestoisen pölynsidonnan ja parantaa kulutuspinnan laatua
 • ympäristöystävällinen sokeriin ja tärkkelykseen perustuva tuote
 • voidaan käyttää vaaratta pohjavesi- ja luonnonsuojelualueilla
 • ei sisällä kalustolle syövyttäviä ainesosia
 • ei huuhtoudu sateella tien pinnalta yhtä nopeasti kuin suola
Monet aurinkopaneelit on sijoitettu kuiviin ja pölyisiin paikkoihin, jolloin niiden puhtaanapitoon joudutaan investoimaan suuria summia. Suuressa mittakaavassa pölynsidonta-tuotteemme voivat pienentää näitä kustannuksia merkittävästi.

SEE ALL AREAS OF APPLICATION

MINING
MINING

Environmentally friendly

dust control & soil stabilization

mobile big bag filling station

RENEWABLE ENERGY
RENEWABLE ENERGY

Environmentally friendly

soil stabilization & dust control

INFRASTRUCTURE
INFRASTRUCTURE

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

SOIL STABILIZATION

AVIATION
AVIATION

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

DUST CONTROL

FORESTRY
FORESTRY

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

ROAD STABILIZATION

AGRICULTURE
AGRICULTURE

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

DUST CONTROL

MILITARY
MILITARY

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

DUST CONTROL

EQUESTRIAN
EQUESTRIAN

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

DUST CONTROL